TRAŽI

Metode znanstvenog znanja

Metode znanstvenog znanja - je složenost tehnika i operacija usmjerenih na teorijsko i praktično ovladavanje stvarnim fenomenima. Metode su neophodne za postizanje određenog znanstvenog cilja.

Metode znanstvenog znanja podijeljene su prema širini njihove primjenjivosti u procesu znanstvenog istraživanja. Stoga se razlikuju sljedeće skupine metoda.

Univerzalne metode, koji se nazivaju i općeniti filozofski. To uključuje metafizičke i dijalektičke metode.

Opće znanstvene metode, koji se koriste za istraživanja u različitim područjima znanosti i koji imaju prilično širok spektar primjena u interdisciplinarnim istraživanjima.

Privatne znanstvene metode, Koristi se strogo u okviru istraživanja specifične, konkretne znanosti ili zasebnog znanstvenog fenomena.

Metode znanstvene spoznaje podijeljene su ne samo u području primjene, već iu razinama spoznaje. Empirijske i teorijske metode se razlikuju po ovom kriteriju.

Empirijske metode znanstvenog znanja koristiti eksperiment, opis, promatranje i mjerenje.

Promatranje je percepcija fenomena okolišastvarnost u svrhu njihova proučavanja. Opis je fiksacija pomoću prirodnog ili umjetnog jezika informacija o proučavanim predmetima. Eksperiment je promatranje posebno stvoreno za ove i kontrolirane uvjete, koji omogućuju vraćanje tijeka događaja i fenomena kada se ponavljaju početni uvjeti. Usporedba (mjerenje) - usporedba objekata određenim sličnim svojstvima ili simultano relativno istraživanje i vrednovanje zajedničkih svojstava ili atributa objekata.

Teorijske metode djeluju uz pomoćidealizacija, generalizacija (sustavizacija empirijskih činjenica), aksiomatizacija (konstrukcija teorija na temelju aksioma) i formalizacija (konstrukcija apstraktnih modela studija). Na obje ove razine primjenjuje se metoda modeliranja.

Struktura i metode znanstvenog znanja su međusobno povezani. U strukturi znanstvenog znanja postoje dva povezivanja: znanstvene hipoteze (pretpostavke) i činjenični materijal (čvrsto utvrđene činjenice). Ovisno o povijesnoj fazi razvoja znanstvenog znanja, mijenjaju se norme spoznaje.

Metodologija znanosti nastoji stvoriti novemetode i metode rješavanja problema koji se pojavljuju prije društva i znanosti. Mnoge metode znanstvenog znanja sve su manje učinkovite. Danas, za proučavanje znanstvenih činjenica, sve se više koriste metode klasične prirodne znanosti, a ne kompleksi metoda u okviru sustava pristupa.

Sustavni pristup primjeni znanstvenih metodaspoznaja je da kada se proučava objekt kao cijeli sustav, njegovi elementi se smatraju ne pojedinačno, već u kombinaciji i međusobnom povezivanju. Isto tako, u istraživanju je obvezno uzeti u obzir ne samo unutarnje povezanosti fenomena koji se proučavaju, već i vanjske uvjete njihova postojanja.

Znanstvena i tehnološka revolucija podigla je razinu znanosti na višu razinu.

Za znanstvena istraživanja nedostatna jeuspostavljanje konkretne činjenice. Važno je dati točnom objašnjenju znanstvene prirode, s gledišta suvremenog znanja, kako bi se otkrilo njezino praktično ili teoretsko značenje. Ciljno znanje u znanosti provodi se uz pomoć specifičnih metoda, provedenih s određenim slijedom, primjenom obveznih tehnika i operacija.

Budući da je znanost podijeljena na prirodno ihumanitarni, a metode koje se koriste za proučavanje ovih znanosti razlikuju prirodno i društveno-humanitarno. Po granama znanosti, klasificirani su kao matematički, medicinski, biološki, socio-ekonomski itd.

  • Ocjenjivanje: