TRAŽI

Metode znanja

način - skup tehnika i operacija korištenih u praktičnim ili teorijskim aktivnostima. Metode djeluju kao oblik svladavanja stvarnosti.

Metode spoznaje po principu odnosa opće i privatne su podijeljeniopćenito (univerzalna), opća znanstvena (opća logično) i specifičnim znanstvenim metodama. Također, oni su klasificirani u smislu odnosa empirijskih i teorijskih znanja o metodama empirijske metode istraživanja zajedničkih empirijskim i teorijskim istraživanjima, kao i - čisto teoretsko proučavanje.

Treba imati na umu da određene grane znanostiznanje primjenjuju svoje posebne, konkretno znanstvene metode proučavanja fenomena i procesa koji su posljedica suštine predmeta koji se razmatra. Međutim, postoje određene metode određene znanosti, one se uspješno primjenjuju u drugim područjima znanja. Na primjer, fizikalne i kemijske metode istraživanja koriste biologija, jer objekti proučavanja biologije uključuju fizičke i kemijske forme postojanja i gibanje materije.

Univerzalne metode spoznaje podijeljeni su u dijalektičku i metafizičku. Pozvani su kao obschefilosofskimi.

Dijalektika je svedena na spoznajustvarnost u svom integritetu, razvoju i njegovim inherentnim kontradikcijama. Metafizička je suprotnost dijalektiji, on smatra pojave, ne vodeći računa o njihovim međusobnim odnosima i procesima promjene tijekom vremena. Oko polovice XIX. Stoljeća metafizička metoda zamjenjuje se dijalektičkom metodom.

Opće metode spoznaje uključuju sintezu, analizu, apstrakciju, generalizaciju, indukciju, odbitak, analogiju, modeliranje, povijesne i logičke metode.

Analiza je dekompozicija objekta u komponente. Sinteza je ujedinjenje kogniziranih elemenata u jednu cjelinu. Generalizacija je mentalna tranzicija od pojedinca do općeg. Apstrakcija (idealizacija) - uvođenje mentalnih promjena u objekt studija u skladu s ciljevima studije. Indukcija je izvedba općih odredbi iz opažanja pojedinih činjenica. Odstupanje je analitičko obrazloženje od općeg do pojedinih pojedinosti. Analogija je vjerojatan i vjerojatno zaključak o prisutnosti sličnih značajki dvaju objekata, pojava određene osobine. Modeliranje je stvaranje na osnovi analognog modela sa svim svojstvima predmeta koji se razmatra. Povijesna metoda je reprodukcija činjenica iz povijesti fenomena koji se istražuje u njihovoj svestranosti, uzimajući u obzir detalje i slučajnost. Logička metoda je reprodukcija povijesti predmeta istrage oslobađajući ga od svake šanse i nebitnosti.

Metode spoznaje iskustvena podijeljeni su na mjerenje, promatranje, opis, eksperiment i usporedbu.

Promatranje - organizirano i svrhovitopercepcija predmeta studija. Eksperiment - razlikuje se od promatranja karakterom koji pretpostavlja stalnu aktivnost sudionika. Mjerenje je postupak materijalne usporedbe određene vrijednosti s standardnom ili fiksnom mjernom jedinicom. U znanosti se uzima u obzir relativnost svojstava predmeta studija u odnosu na ova sredstva istraživanja.

Metode spoznaje teorijski ujediniti formalizaciju, aksiomatizaciju, hipotetsku deduktivnu metodu.

Formalizacija je izgradnja apstraktnih iMatematički modeli koji su usmjereni na otkrivanje suštine predmeta koji se istražuje. Aksiomatizacija je stvaranje teorija na temelju aksioma. Hipotetsko-deduktivna metoda je stvaranje deduktivno povezane hipoteze, iz koje je moguće izvesti empirijski zaključak o proučavane činjenice.

Oblici i metode kognicije izravno su povezani. Pod oblicima znanja podrazumijevaju se znanstvene činjenice, hipoteze, principi, problemi, ideje, teorije, kategorije i zakoni.

  • Ocjenjivanje: