TRAŽI

Osnove znanstvenog istraživanja

Znanstveno istraživanje je oblikpostojanje i razvoj bilo koje znanosti. Istraživačke aktivnosti su takve aktivnosti usmjerene na stjecanje novih znanja i njihove praktične primjene. Unatoč činjenici da su znanosti klasificirane prema sferi spoznaje, predmetu i načinu spoznaje, osnove znanstvenih istraživanja sastavni su dio bilo koje znanosti.

Definiran je pojam "znanstveno istraživanje"aktivnosti koje se usredotočuju na sveobuhvatnu studiju predmeta koji se istražuje, fenomen ili proces, njihovu unutarnju strukturu i veze, dobivajući na temelju toga i stavljajući u praksu korisne rezultate za ljudsko postojanje. Da bi znanstveni stručnjaci pravilno provodili neophodna znanstvena istraživanja u proučavanju znanosti u gotovo svim visokim učilištima, proučava se disciplina "osnove znanstvenog istraživanja".

Ova disciplina je sastavni dio obukevisoko kvalificirani stručnjak i važan je korak pri pripremi znanstvenika za samostalne istraživačke aktivnosti. Tečaj discipline "osnova znanstvenog istraživanja" usmjeren je na formiranje znanja koje pomaže u rješavanju sljedećih tipičnih problema:

-Matematičko modeliranje objekata i procesa; određivanje metode njihove istrage i razvoj algoritma za provedbu ove metode;

- izgradnja modela procesa i predmeta s ciljem njihove analize i dobivanja najoptimalnijih parametara;

- izrada eksperimentalnih istraživačkih programa, provedba tih programa, uključujući odabir potrebnih tehničkih sredstava, dobivanje i obrada rezultata;

- Izvještavanje o rezultatima dobivenim tijekom tekućih istraživanja.

Proces studiranja discipline "osnove znanstvenog istraživanja" sastoji se od sljedećih glavnih odjeljaka:

1. Metode znanstvenog znanja.

2. Metode teorijskog i empirijskog istraživanja.

3. Organizacija znanstvenih istraživanja i njihove faze.

4. Postupci za razvoj i projektiranje novih tehničkih objekata.

5. Teorijsko istraživanje.

6. Izgradnja modela fizičkih procesa i objekata.

7. Provoditi eksperimentalne studije i obraditi njihove rezultate.

Provođenje istraživanja u različitim područjimaznanost koristi i opće i specifične metode koje su moguće samo u određenim specifičnim znanostima. Na primjer, osnove znanstvenih istraživanja u agronomiji radikalno će se razlikovati od metoda pomoću kojih se takve studije izvode u točnim znanostima. Međutim, postojeće metode istraživanja mogu se klasificirati prema jednoj općoj klasifikaciji:

1. Filozofske metode istraživanja, koje se mogu odrediti pododjeljcima:

-obektivnost;

-vsestoronnost;

-konkretnost;

-istorizm;

dijalektički princip kontradikcije;

2.Znanstvene metode i pristupe.

3. Djelomično znanstvene metode.

4. Disciplinske metode.

5. Metode interdisciplinarnog istraživanja.

Stoga se cijela metodologija ne može smanjitina neku metodu, čak i ako je to najvažnije. Pravi znanstvenik i istraživač ne može se osloniti samo na jedno učenje i ne može se ograničiti samo na jednu filozofiju. Stoga se cijela metodologija znanstvenog istraživanja ne sastoji samo od zasebnih mogućih metoda, već predstavlja njihovu "mehaničku jedinicu".

Temelj znanstvenog znanjametodologija je dinamičan, integralni, složeni podređeni sustav metoda, metoda i načela različitih razina, različitih opsega i smjera, sadržaja i struktura. Osim provedbe samog istraživanja, važno je patentirati rezultate. Stoga su takve discipline kao što su znanost o patentima i osnove znanstvenog istraživanja iznimno važne za osposobljavanje modernih visoko kvalificiranih stručnjaka.

  • Ocjenjivanje: