TRAŽI

Metode istraživanja ljudske genetike.

Trenutno, genetika je vrlo relevantna uznanstvena područja za istraživanje. Poticaj za njegov razvoj bio je dobro poznato podučavanje Charlesa Darwina o diskretnosti nasljeđa, prirodnim selekcijama i promjenama u mutaciji zbog prijenosa genotipa koji nosi. Počevši s razvojem na početku prošlog stoljeća, genetika, kao znanost, dosegla je široku mjeru, a metode proučavanja ljudske genetike trenutno su među glavnim područjima proučavanja, i ljudske prirode i divljači općenito.

Razmotriti osnovne metode istraživanja genetike, trenutno poznate.

Genetske metode za proučavanje ljudske genetike predstavljaju analizu i definicijutipične genske strukture u nasljeđivanju rodova. Dobiveni rezultati i informacije služe za sprječavanje, sprečavanje i otkrivanje vjerojatnosti proučavane osobine u nasljednim nasljednim bolestima. Vrsta nasljeđivanja može biti autosomno (očitovanje svojstva je moguće s istom vjerojatnosti kod osoba obaju spolova) i povezano s kromosomskom spolnom linijom nosača.

Autosomalna metoda je pak podijeljena uautosomno dominantno nasljeđe (dominantni alel može se ostvariti i kod homozigotnih i heterozigotnih stanja) i autosomno recesivno nasljedstvo (recesivni alel može se realizirati samo u homozigotnom stanju). Ovom vrstom nasljeđa, bolest se manifestira kroz nekoliko generacija.

Nasljedstvo spolovakarakterizirana lokalizacijom odgovarajućeg gena u homolognim i ne homolognim područjima Y ili X kromosoma. Prema genotipskoj pozadini, koja je lokalizirana u spolnim kromosomima, određuje se hetero- ili homozigotna žena, ali muškarci koji imaju samo jedan redak kromosoma X mogu biti samo hemizygous. Na primjer, heterozigotna žena može prenijeti bolest i njezinu sinu i kćerima.

Biokemijska metoda istraživanja genetike zbog proučavanja nasljedstvabolesti koje se prenose kao posljedica mutacija gena. Takve metode za proučavanje ljudske genetike otkrivaju nasljedne metaboličke defekte određivanjem struktura proteina, enzima, ugljikohidrata i ostalih metaboličkih proizvoda koji ostaju u izvanstaničnoj tjelesnoj tekućini (krv, znoj, urin, slina itd.).

Dvostruke metode istraživanja ljudske genetike saznajte nasljednu uvjetovanostistraživali su znakovi bolesti. Istovjetni blizanci (puni organizam razvija se iz dva ili više zdrobljenih dijelova zigota u ranoj fazi razvoja) imaju identičan genotip koji omogućuje prepoznavanje razlika kao posljedica vanjskog utjecaja okoliša na ljudski fenotip. Bratski blizanci (oplodnja dva ili više jaja) imaju genotip međusobno povezanih ljudi, što omogućuje procjenu ekoloških i nasljednih čimbenika u razvoju genotipske pozadine osobe.

Citogenetska metoda istraživanja genetike koji se koriste u istraživanju morfologije kromosoma inormalnost kariotipa, koja omogućava otkrivanje genomske i kromosomske mutacije za dijagnosticiranje nasljednih bolesti na kromosomskoj razini, kao i istraživanje mutagenog učinka kemikalija, pesticida, lijekova itd. Ova se tehnika široko koristi u analizi i naknadnoj identifikaciji nasljednih anomalija tijela prije rođenja. Prenatalna dijagnoza dijagnoza amnionske tekućine već u prvom tromjesečju trudnoće, što omogućuje donošenje odluke o pobačaju.

  • Ocjenjivanje: