TRAŽI

Koncepti uključeni u cijenu prodaje

Pod cijenu cijene treba razumjeti troškoves ciljem provođenja različitih radova, proizvodnje dobara ili pružanja određenih usluga. Obično ovaj koncept uključuje troškove povezane s proizvodnjom proizvedenih dobara. Ponekad se ovaj pokazatelj izračunava uzimajući u obzir komercijalne i administrativne troškove koji se distribuiraju svakoj jedinici proizvodnje.

trošak prodaje

Dakle, trošak se sastoji od različitih pokazatelja: troškova plaćanja radnika, amortizacije dugotrajne imovine itd.

Koja je prodaja proizvoda po cijeni?

Trošak prodaje važan je pokazatelj financijskih izvještaja koja proizlaze iz prihoda. Ostali financijski rashodi također se odnose na financijske rezultate prodaje.

Dakle, ovaj koncept temelji se na troškovima,koje tvrtka nosi na prodaju proizvoda. Ona također uključuje prijevoz i druge usluge organizacija izvana. Pored toga, prodana roba daje još jedan pokazatelj, predstavljen u obliku troška prodane robe. Sastoji se od troškova proizvodnje robe, njegove prodaje, kao i upravljanja.

trošak prodaje je

Zato se zanima svaki poduzetnikpitanje u vezi s načinom na koji možete izračunati trošak prodaje. Formula koja se koristi za izračunavanje ovog koncepta je kako slijedi: trošak sirovina, materijala, komponenata + troškova izravnog rada.

Zadaci i vrijednost upravljanja troškovima

Upravljanje troškovima je važnoproces upravljanja. Na njega utječu čimbenici kao što su struktura proizvodnje, obujam proizvodnje, distribucija troškova, troškovno računovodstvo, kvaliteta proizvedene robe i tako dalje.

Analiza troškova proizvodnje važan je kriterij koji karakterizira ekonomsku učinkovitost proizvodnog procesa.

Trošak prodaje formule

Zadaci analize

Trošak prodaje omogućuje vam točno izračunavanje ne samo budućih profita svake tvrtke, već i odrediti što će biti pokazatelj profitabilnosti organizacije.

Važnu ulogu ima zadatak analiziranja tog koncepta u financijskom izvješću o troškovima, njihovom istraživanju, planiranju i kontroli.

Dakle, analiza troškova prodaje osigurava financijski direktor tvrtke sa svim potrebnim informacijama koje se odnose na troškove poduzeća i menadžmenta.

Prije svega, ovaj pokazatelj omogućuje identificiranje mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti korištenja radnih, materijalnih i novčanih sredstava tijekom razdoblja proizvodnje, nabave i prodaje proizvoda.

Upravljanje i analiza ovog procesa sastoji se od sljedećih koraka:

  • planiranje troškova;
  • kontrola troškova.

Budući da je trošak prodaje važanmikro i makro pokazatelji, za svoje proračunske ekonomiste uzeti u obzir sve troškove tvrtke. Uostalom, samo minimalni troškovi i maksimalni prihod tvrtki osiguravaju visoku neto dobit, stoga će poduzeće biti profitabilno.

  • Ocjenjivanje: