TRAŽI

Algoritam je jasno definiran niz obavljanja matematičkih operacija

Na računalnom računalu se temeljinačelo sekvencijalne izvedbe matematičkih operacija. Zbog toga je potrebno sastaviti programe koji izvode određene definirane slijedove radnji u zadanom redoslijedu. Budući da programi mogu biti ogromni i nezgrapni, stručnjak se često suočava s potrebom grafičkog (vizualnog) izrade plana rada - algoritma.

Algoritam ovo
Algoritam je jasan u apsolutnom smislu.Zabilježite niz matematičkih operacija potrebnih za obavljanje računalnog zadatka. Također se može primijetiti da je to slijed koraka-po-korak provedbe početnih ulaznih podataka u konačni rezultat. Bitno je da je cilj bilo kojeg programa uzeti sekvencijalne radnje: anketiranje korisnika (unos početnih podataka), izvršavanje određenih radnji s podacima, izlazak rezultata.

Prikazan je početni i završni blok algoritmashema u obliku ovalnog i ima jedan izlaz i jedan ulaz. Ulazni i izlazni blokovi podataka su u obliku paralelograma. Blokovi matematičkih operacija prikazani su kao pravokutnici i također imaju jedan ulaz i jedan izlaz.

Najjednostavnija (osnovna) vrsta opisivanja narudžbeakcija je linearni algoritam. Ova vrsta vizualne slike programa izvodi se kao korak po korak pretvorbe unesenih vanjskih podataka u konačni rezultat s naknadnim izlazom vizualnim uređajima. U linearnom algoritmu, svaka sljedeća operacija ili akcija počinje se izvoditi strogo nakon završetka prethodne operacije ili akcije.

Često postoji potreba za provjerom podataka.za poštivanje bilo kojeg stanja. A ovisno o rezultatu morate obaviti jednu ili drugu radnju. Nije teško pogoditi da će program biti opisan koristeći neku drugu vrstu algoritma - grananje.

Algoritam branja je
Algoritam razgranatosti je opisani opisslijed akcija, što uključuje provjeru podataka za sukladnost s određenim uvjetima. Rezultat takve provjere može biti ili korespondencija podataka koji se provjeravaju na određeno stanje ili nepodudarnost. I ovisno o rezultatu, ili se provodi još jedan slijed akcija ili drugi.

Pomoćni je algoritam
Testni blok prikazan je kao romb s jednim ulazom i dva izlaza koji odgovaraju pozitivnom ili negativnom testnom prolazu.

U pravilu, može biti rješenje jednostavnih problemaprikazati u obliku malog dijagrama toka. Ali ako je zadatak postavljen pred programerom dovoljno velik, onda se algoritam prikazan na papiru (monitor) može pretvoriti u nezgrapan čudovište. Kako bi se pojednostavnila vizualna slika slijeda akcija korištene su pomoćne strukture.

Potporni algoritam je fragment plana,koji opisuje specifičan, unaprijed određeni niz akcija, izvedenih odvojeno od osnovnog algoritma i dizajnirani da pojednostave, smanjuju izvornu veličinu potonjeg. Taj se fragment može koristiti bezbroj puta, pod uvjetom da su ulazni podaci strogo konzistentni.

Blok pomoćnog algoritma prikazan je u dijagramu kao pravokutnik s uvjetnim opisom koji označava mjesto gdje se može pronaći shematski, tj. Otvoreni, blokovi.

  • Ocjenjivanje: