TRAŽI

Pravo privatnog vlasništva: osnovni pojmovi i vrste

Pojava samog pojma imovinedogodilo se u zoru formiranja ljudske civilizacije. U različitim povijesnim razdobljima i zemljama bilo je drugačije gledište o ovom problemu. Pravo privatnog vlasništva oduvijek je bilo važno. S razvojem države, sadržaj ovog koncepta bio je rafiniran i konsolidiran u različitim dokumentima.

Pravo privatnog vlasništva

Zakonodavno pravo privatnog vlasništvaodražava se u Ustavu zemlje i pretpostavlja da se fizičkoj osobi daje mogućnost neometane izvršenja bilo kakvih radnji u odnosu na njegovu imovinu. Takve akcije ne bi trebale biti u suprotnosti s pravnim normama i štetiti drugim osobama, ograničenja se uglavnom odnose na korištenje imovine u svrhu počinjenja kaznenih djela.

Sadržaj koncepta privatnih vlasničkih prava

Privatna osoba ima priliku prenijeti svojeimovine (ili dijela njihovih ovlasti) u korist drugih osoba, dok ostaje vlasnik imovine. Otuđenje pretpostavlja i plaćeni transfer (prodaju) i besplatni prijenos (donacija). Pravo privatne imovine omogućuje vlasniku primanje dohotka od korištenja njegove materijalne imovine, na primjer, od iznajmljivanja.

Svatko može posjedovati različite stvari iimovine s odgovarajućim ovlastima u odnosu na ove vrijednosti imovine. Sve stavke koje se koriste za ispunjavanje potreba, kupljene ili stečene drugim pravnim sredstvima, osobna su imovina. Sredstva proizvodnje, zemljišta različitih namjena, nekretnine i još mnogo toga mogu se klasificirati kao privatna imovina.

Pravo privatnog vlasništva nad zemljom

Pravo privatnog vlasništva u Splituzemljište, odnosno zemljišta u posjedu privatnih ili pravnih osoba. Takva imovina može poslužiti kao sredstvo za proizvodnju kada se koristi u gospodarske svrhe, na primjer, za uzgoj poljoprivrednih kultura ili uzgoja stoke. Osim toga, zemljište se može izdvojiti za izgradnju (stambene i poslovne).

Vrste privatne imovine

Vlasnik stranice je dobio pravoraspolagati njom po vlastitom nahođenju u granicama ovlasti koje joj je dodijeljeno zakonom. Pravo na privatno vlasništvo zemljišta (posebno poljoprivrednog zemljišta) u Ruskoj Federaciji ograničeno je zakonima. Stoga je zabranjena prodaja i drugi oblik otuđenja povezan s promjenom vlasnika. Ove odredbe uvode se kako bi se spriječila koncentracija ovog resursa u jednoj ruci.

Fizička osoba može imati sredstvaproizvodnju i rad na njima samostalno ili zaposliti za tu svrhu treće strane. To se uglavnom odnosi na male poduzetnike. Srednja i velika poduzeća (poslovna društva, partnerstva i zadruge) pretpostavljaju postojanje određene strukture poduzeća i imaju niz obilježja u sferi imovinskih prava.

Pravo privatnog vlasništva trgovačkih organizacija

Pravo privatne imovine komercijalnogorganizacije pretpostavljaju posjedovanje imovine od strane pravne osobe, a osnivači imaju samo mogućnost zahtijevati od njega. Kada se takva udruga formira u bilo kojem obliku, materijalne vrijednosti se prenose u društvo, a pojedinci koji su osnovali poduzeće postaju suvlasnici.

  • Ocjenjivanje: