TRAŽI

Amortizacijske skupine

Svako vlasništvo poduzeća ili organizacijepodliježe deprecijaciji, tj. pripisuje dio vrijednosti gotovom proizvodu kao dugotrajna imovina ili neko drugo sredstvo starosne dobi. U praksi računovodstva prihvaća se podjela imovine u zasebne amortizacijske skupine. Raspodjela određene imovine određenoj skupini temelji se na određivanju njezina vijeka trajanja.

Maksimalni vijek trajanja imovine je vrijemenjezinu korisnu uporabu, to jest razdoblje tijekom koje oprema redovito ispunjava svoju misiju. Upravitelj ima pravo samostalno utvrditi taj pojam, on ga popravlja u dokumentima kada stavlja imovinu u pogon, nakon rekonstrukcije ili modernizacije, jer bilo kakvo poboljšanje stanja imovine povećava korisni vijek trajanja. Najvažnije je promatrati podjelu u skupine amortizacije, tj. Povećanje trajanja uporabe treba biti unutar grupe kojoj je imovina prethodno pripisana.

Ako govorimo o amortizaciji nematerijalneimovina čije se životno vijek nije moguće odrediti, tada se u ovoj situaciji navodi desetogodišnje razdoblje. Valja napomenuti da ovo razdoblje ne može biti dulje od očekivanog vremena funkcioniranja organizacije u budućnosti.

Zato, navedimo glavne skupine amortizacije,u skladu s kojim je podjelu imovine organizacija. Ukupno ima 10 grupa, podijeljenih po godinama. Prva uključuje uključivanje svih sredstava s vijekom trajanja od najviše dvije godine, odnosno 1-2 godine. Druga, dakle, uključuje imovinu koja će trajati dvije ili tri godine. Treća skupina osigurava vremenski okvir od tri do pet godina. I četvrti - više od pet, ali do sedam godina. Peta skupina amortizacije uključuje uključivanje sredstava koja mogu funkcionirati ispravno u rasponu od više od sedam do deset godina. U šestoj skupini računovođa sigurno može pripisati tu imovinu koja traje od deset do petnaest godina. Sedmo, odnosno petnaest do dvadeset godina. Osma amortizacijska grupa uključuje trajnu imovinu koja će zadovoljiti glavu za dvadeset ili dvadeset i pet godina. Deveta skupina omogućuje korisni život od dvadeset i pet do trideset godina. Dakle, posljednja, deseta amortizacijska grupa uključuje dugoročnu imovinu, korisni vijek trajanja trideset godina.

Ova oblast omogućuje vam da naručite svu imovinui pomaže pravovremenim popravcima ili zamjenama. Nakon što je oprema napustila proizvodnu aktivnost, amortizacija se amortizira. Postoji nekoliko načina za određivanje iznosa mjesečne amortizacije, od kojih je većina smatra da se linearni i nelinearni. Pri utvrđivanju iznosa odbitaka na temelju linearne metode temelju proizvoda od imovine izvornom trošku, odnosno trošak imovine i iznos troškova na svom isporuke, montaže, integraciju, a stopa amortizacije, koja se računa za određeni objekt. Ako koristite nelinearni način, izračun će se temeljiti na ostatak vrijednosti imovine i stope amortizacije. Koji je način odabira, pravna osoba odlučuje samostalno. Također, na može se mijenjati, ali ne prije sljedećeg izvještajnog razdoblja.

Sredstva primljena od jednog jedinstvenogamortizacijski fond koji dodatno pomaže poduzeću u razvoju ili širenju njezinih aktivnosti. Stoga se trošak amortizacije troši na kupnju nove imovine ili druge imovine koja zamjenjuje umirovljenike ili se ulaže u dugoročne projekte. Nakon uklanjanja opreme, odbitci dobiveni tijekom cijelog razdoblja njegove operacije uspoređeni su s izvornom vrijednosti. Temeljem ove analize, podjela na grupe amortizacije otkriva gubitak ili dobit.

  • Ocjenjivanje: