TRAŽI

Koncept i sadržaj prava vlasništva

Koncept i sadržaj prava vlasništva To predstavlja neke poteškoće za razumijevanjekada ga razmatra u sustavu građanskih prava kao apsolutnog (zaštićen od drugih subjekata) i pružajući im nositeljima prilično široke ovlasti za gospodarsko posjedovanje objekta tjelesnih prava.

Jedna od ključnih karakteristika imovinskih prava jest da se smatra subjektivno pravo, Pruža određenoj ovlaštenoj osobi mogućnost da se ponašaju u odnosu na predmet zakona na određeni način u skladu s odredbama zakona.

Pravo vlasništva odgovara obvezi za sve treće strane da se ne miješaju u odnose vlasnika i njegove imovine i ni na koji način ne sprečavaju vlasnika da ostvaruje svoje pravo.

Koncept i sadržaj vlasništvautvrđuje priznavanje prava nositelju da utvrdi prirodu korištenja imovine koja je podložna tom pravu, da vrši gospodarsku nadmoć nad njim i dopusti drugim osobama da ga koriste po vlastitom nahođenju

Koncept i sadržaj vlasništvapodrazumijeva mogućnost nositelja prava na korištenje i raspolaganje njegovom imovinom, u skladu s njegovom voljom iu skladu s njegovim interesima, istodobno uzimajući u obzir rizike i odgovornosti za njegovo održavanje.

Vlasnik nekretnine ostvaruje svoje pravo kroz takve koncepte kao što su posjedovanje, raspolaganje i korištenje.

Kompetentnost vlasništva je pravno priznata prilika za vlasništvo u stvarnom (ekonomskom) posjedu.

Sposobnosti korištenja - sposobnost korištenjau poslovne svrhe, iskorištavati imovinu, iz njega izvući korisna svojstva. Korištenje imovine u brojnim slučajevima izravno se odnosi na nadležnost posjedovanja, budući da je moguće, u pravilu, koristiti imovinu samo posjedovanjem.

Potvrde o prihvatljivosti impliciraju mogućnostsamoodređenje sudbine stvar promjenom njegova vlasništva, svrhe ili stanja (uništenje, donacija, nasljedstvo, prodaja po ugovoru i sl.)

Koncept i sadržaj vlasništvana temelju koncepta imovine. Može biti u različitim vrstama vlasništva (privatna, državna, općinska). Državna imovina podijeljena je na federalnu imovinu i vlasništvo pojedinih subjekata Federacije.

Državno vlasništvo u Rusiji je vlasništvo koje pripada subjektima Federacije: teritorijima, republikama, gradovima, regijama i općinama. To također uključuje koncept vlasništva nad zemljištem, Svaka zemlja i prirodni resursi koji nisupreseljeni u privatno vlasništvo građana, općina ili pravnih osoba, smatraju se vlasništvom države. Državna imovina je zemljište priznato kao takvo saveznim zakonom; pravo vlasništva kojem je država primila u određivanju državne imovine na kopnu; koju je Ruska Federacija stekla na temelju građanskog prava.

Treba razlikovati subjekata i objekata vlasništva, Subjekti ovog prava vlasnici suimovine - bilo kojeg pojedinca, pravnih osoba (s izuzetkom jedinstvenih poduzeća i institucija koje financiraju vlasnici), općinskih i državnih tijela.

Predmeti vlasničkih prava mogu bitizemljišta, opreme, objekata, novca, sirovina, vrijednosnih papira, bilo koje imovine potrošačke, industrijske, kulturne, društvene i druge svrhe, proizvode kreativnog ili intelektualnog rada.

  • Ocjenjivanje: