TRAŽI

Sanja o crkvi: knjiga sanja

Bez obzira na naša vjerska uvjerenjasvi poštujemo crkve, hramove i druge strukture koje ljudi podižu da služe i štuju Boga. A što možemo očekivati ​​ako smo vidjeli crkvu u snu? Je li to dobar znak ili ne? Predlažemo da to saznamo analiziranjem nekoliko vrlo popularnih knjiga o snovima našega doba.

crkvena knjiga o snu

Crkva: knjiga sanja Gustav Miller

Ako ste u snu vidjeli crkvu u daljini, onda ste vičekajući razočaranje u nekim dugo očekivanim događajima. Ako sanjaš da ulaziš u mračnu i neiniktorsku crkvu, uskoro ćeš posjetiti pogreb. Također, takav san može predstavljati nejasne izglede za neku vrstu posla i vrlo dugo čekati promjene za bolje.

Crkva: knjiga sanja Nostradamus

Prema tom izvoru crkva simbolizirakulturni prosperitet, čistoću i duhovnost. Sanjao crkvu bijele boje s zlatnim kupolama predočuje kulturni cvjetanje u zemlji i duhovno jedinstvo njenog naroda. Uništena crkva simbol je bolesti i duhovne patnje. Ako sanjaš da si došao u crkvenu službu, onda ćeš u stvarnom životu iz nekog razloga biti mučen sa žaljenjem. Ako sanjate o zaključanoj crkvi, onda je bliskost koja je inherentna u vama može otuđiti voljenu osobu koja vam je draga. Crkva na vatri simbolizira dolazeće promjene, uništavanje svjetskog poretka i rata.

knjiga o snu

Crkva: knjiga sanja od A do Z

Sanjao crkva predočava budućnostrazočaranje. Ako ste sanjali da molite u crkvi, onda imate sreće u svim stvarima i nastojanjima. Ako dođete na oltar i kleknete pred njim, naći ćete neki dragocjeni trag. Ako se u snu pojavite u obliku prosjaka koji traži milostinju na trijemu, tada ćete se u stvarnosti baviti ljubavlju. Ispovijed u crkvi znači da ćete uskoro naći utjehu i radost. Razgovor s svećenikom je podsjetnik činjenice da će od nekog otežanog koraka ili djela čuvati vjerni prijatelji. Ako sanjaš da napuštaš crkvu, onda ćeš naći veliko duhovno olakšanje.

crkva sanjarskih hramova

Crkva: knjiga sanja Gospođice Hasset

Ova knjiga o snovima tvrdi da se vidi u snucrkva je simbol prekrasne i sretne budućnosti. Ako se vi vidite u crkvi, tada ćete u slučaju potrebe, uvijek dobiti pomoć od vjernih prijatelja. Ako čujete crkveno pjevanje, tada će svi vaši snovi i želje postati istiniti. Uništena crkva je loš znak, predviđajući financijske teškoće, bolesti i neslaganja s rodbinom. Ako ste prošli crkvu u snu, onda u stvarnom životu riskiraš da radiš neku nesmotrenu i bezobzirnu čin.

Asirska knjiga o snu: što sanjaju crkva?

Ako sanjate o odlasku u crkvu, vrlo brzo ćete imati dobre vijesti. Crkva također simbolizira ispunjenje dragocjenih želja, zdravlja i dobrobiti.

Moderna knjiga o sanju: crkva, hram

Ovaj izvor tvrdi da je sanCrkva ili hram su simboli očaja i potrebe za pokajanjem i pročišćavanjem vlastitog duha. Ako uđete u crkvu, onda je vrijeme da počnete razmišljati ne samo o sebi, biti vođeni ne samo vlastitim sebičnostima, nego i uzeti u obzir interese drugih ljudi.

  • Ocjenjivanje: