TRAŽI

Organizacija kadrovske politike poduzeća u uvjetima provedbe inovativnog projekta

Nadležno osoblje je jedno od glavnihfaktori uspjeha bilo koje aktivnosti, što je još važnije za provedbu inovativnog gospodarskog projekta. Opća teorija upravljanja temelji se na osnovnim pretpostavkama da je organizacija kadrovske politike određena čimbenicima:

- vanjski okoliš, koji uključuje regulatorni okvir, kvalitetu osoblja i specifičnu situaciju na tržištu rada;

- unutarnji okoliš - razina organizacijemenadžmenta i marketinga u poduzeću, njegovim ciljevima, učinkovitosti organizacijske strukture poduzeća i njegovog upravljanja, stila upravljanja i stanja radnih uvjeta.

Osobna politika organizacije je sustavciljeve, norme i pravila koja određuju glavne aktivnosti osoblja kako bi se postigli specifični ciljevi poduzeća. Zato su moderne ideje o ekonomskoj učinkovitosti poslovnih aktivnosti smatrale ljudskim resursima kao jezgru cijelog sustava upravljanja. U pravilu se provodi u takvim propisima kao što su:

- stajalište o kadrovskoj politici;

- kolektivni ugovor;

- unutarnja pravila.

Treba naglasiti da je organizacija osobljapolitika u poduzeću koje provodi inovativni projekt ima značajne značajke. Ovdje inovacija djeluje kao čimbenik koji u velikoj mjeri određuje sadržaj i smjer osobne politike.

Učinkovitost tog faktora određuje i skup vanjskih i unutarnjih uvjeta. Od vanjskog, najutjecajniji su:

a) stanje na tržištu (potražnja, tržišni uvjeti, konkurenti);

b) sustav državne regulacije (porezi, pogodnosti, investicije, kreditna politika, sudjelovanje u financiranju segmenata rizika procesa inovacija);

c) dostupnost potrebne infrastruktureinovacijske aktivnosti (informacijski i analitički centri, poslovni inkubatori, izvanproračunski fondovi, pothvatne organizacije, osiguravajuća društva, instituti za prekvalifikaciju osoblja itd.)

Interni uvjeti su razina inovativne potencijalne, materijalne i tehničke baze organizacije, organizacijske strukture, strategije razvoja i učinkovite organizacije kadrovske politike.

Kao važan faktor uspjehainovacija, istaknuo učinkovit sustav upravljanja projektima. Treba osigurati visok stupanj koordinacije i kontrole rada u svim fazama projekta, valjanost procjena materijalnih troškova i vremena, sustavnu analizu i razmatranje promjena u vanjskom i unutarnjem okruženju tijekom njihove provedbe. S obzirom na nedostatak investicija, ograničenu bazu resursa, sustav upravljanja treba obuhvatiti čitav niz izvedenih radova - od ideja novog proizvoda ili procesa kroz fazu dizajna, eksperimentalnog odobravanja do pripreme tržišnih testova i daljnjeg poboljšanja proizvoda ili procesa.

Aktivnosti menadžmenta trebaju se usredotočiti na sljedeće zadatke:

a) strukturiranje i definiranje interkonekcija između stupnjeva obavljenog posla;

b) interakcija sudionika projekta (autor, partneri, investitor, menadžer);

c) izrada i kontrola rasporeda rada i procjena troškova za provedbu projekta;

d) osiguravanje kvalitete svih projektnih radova;

e) brzu prilagodbu promjenjivim uvjetima i zahtjevima;

e) analizu rizika i razvoj mjera za smanjenje njihovog utjecaja;

g) komercijalizacija proizvoda ili procesa (analiza budućeg tržišta, prodaja, prijenos tehnologije, itd.).

h) organizacija kadrovske politike uzimajući u obzir inovativne smjerove razvoja poduzetništva.

Orijentacija prema potrebama tržištaznači da pri izradi strategije upravljanja potrebno je nastaviti s rezultatima patentnih i marketinških istraživanja. Analiza stranih iskustava pokazuje da se u većini visokotehnoloških industrija u SAD-u od 60 do 80% inovacija provodi kao odgovor na potrebe tržišta.

Poznato je da se pojavljuju i inovativne idejena inicijativu samih programera ili kao odgovor na potražnju za tržištem. U prvom slučaju, informacijska baza za razvoj je patentna istraživanja koja omogućuju određivanje postignute svjetske tehničke razine u drugom marketingu, dajući informacije o motivaciji i preferencijama potrošača.

Jednom riječju, menadžment, kao znanstvena osnova za organizaciju rada s osobljem, postaje čimbenik uspješne provedbe inovativnog projekta.

  • Ocjenjivanje: